Verduurzaming van energieverbruik stopt niet bij een slimme energiehuishouding maar betekent ook energie gebruiken op het moment dat deze én duurzaam én goedkoop is. Het tegengaan van reeds voelbare negatieve effecten van de klimaatverandering vragen om concrete breed gedragen oplossingen die bovendien bedrijfseconomisch passend zijn. Om je hiermee te helpen, nodigen we je graag uit voor de online masterclass ‘Grip krijgen op je elektriciteitsverbruik en kosten’ op donderdag 3 juni 2021 van 19:00 uur tot 20:30 uur. De masterclass wordt georganiseerd door Zeeuwsestroom, een initiatief van Coöperatie Zeeuwind, en de coöperatieve Rabobank.

Programma
Het programma van de masterclass is als volgt:

19.00 uur Welkom door Jules van Leijden, directeur Coöperatieve Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
19.05 uur Inleiding door Teus Baars, directeur/bestuurder Coöperatie Zeeuwind
19.10 uur Energieverbruik bij het MKB-bedrijf:
    -    Hoe werkt de elektriciteitsmarkt?
    -    Wat betekenen de veranderingen in de elektriciteitsmarkt voor een (MKB) bedrijf?
    -    Bedrijfsvoering toekomstbestendig maken: richten op vraagsturing.
19.40 uur Wat biedt Zeeuwsestroom?
19.50 uur Ervaringen van MKB bedrijven met Zeeuwsestroom
20.10 uur Ruimte voor vragen
20.25 uur Afsluiting masterclass

 

Waarom de energievraag sturen? 
De transitie naar een duurzamere energievoorziening en -verbruik is dringend nodig. Samen met haar partners wil Rabobank de energietransitie in Zeeland versnellen door de verschuiving naar economisch gebruik van duurzame energie en een gestuurd lager stroomverbruik bij Zeeuwse bedrijven.