Stroometiket

Energieleveranciers zijn verplicht informatie te leveren over de elektriciteit die ze het afgelopen jaar hebben geleverd. Dat doen we middels het stroometiket.

In het stroometiket staat informatie over de herkomst en milieukwaliteit van de geleverde elektriciteit.

Download stroometiket