Grip op energie én op kosten

Het is tijd om nieuwe data en inzichten te verzamelen en op basis daarvan onze vraag bij te sturen waar nodig. Tijd om duidelijk en transparant te zijn over hoe duurzaam geleverde stroom precies is, en waar stroom vandaan komt als er geen zonne- en windenergie beschikbaar is. Daarom doet Zeeuwsestroom meer dan alleen het leveren van in Zeeland opgewekte (duurzame) energie. Aan de hand van een digitaal platform geven we bedrijven inzicht in hun verbruik, in samenhang met de opwekking van duurzame energie. Vervolgens kijken we samen hoe we concrete middelen en handvatten aan kunnen reiken voor direct grip op verbruik, verduurzaming en kosten. 

Doe ook mee

Wat biedt het initiatief Zeeuwsestroom?

Het leveren van (duurzame) elektriciteit uit Zeeland

We leveren elektriciteit op elk moment, ook als het niet waait en de zon niet schijnt. We zorgen dat er dan elektriciteit wordt ingekocht op de elektriciteitsmarkt.

Inzicht geven hoe duurzaam de verbruikte energie is

Op ons digitale platform laten we zien hoeveel elektriciteit u verbruikt en hoeveel duurzame elektriciteit er geproduceerd wordt. Zo weet u precies hoe duurzaam uw stroomverbruik écht is. 

Samen werken aan het verduurzamen van uw verbruik

Op basis van de verzamelde data kijken we samen met u hoe we uw energievraag aan kunnen passen op het aanbod. Zo krijgt u grip op verbruik en kosten.

Medewerker Zeeuwsestroom
Brochure Zeeuwsestroom

Zeeuwse bedrijven

Het initiatief wordt succesvol door bewuste ondernemers. Afnemers én producenten van lokaal opgewekte elektriciteit. We sluiten graag vooruitstrevende Zeeuwse bedrijven en instellingen aan die slim willen omgaan met hun energiehuishouding. 

 

Download de brochure

Stroometiket

Energieleveranciers zijn verplicht informatie te leveren over de elektriciteit die ze het afgelopen jaar hebben geleverd. Dat doen we middels het stroometiket.

In het stroometiket staat informatie over de herkomst en milieukwaliteit van de geleverde elektriciteit.

Download stroometiket

Contact

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan de Zeeuwse energietransitie en meer grip krijgen op verbruik en kosten? Neem dan vooral contact met ons op, wij helpen u graag verder.